CeasConvertor valutarparteneri www.primariaineu.bihor.ro


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania

MeteoPromovare Imagine PublicitateINEU DE CRIŞ

INEU DE CRIŞ

DATE GENERALE
Comuna Ineu de Criş se întinde pe o suprafaţă de 4.951 ha şi este situată la 15 km est de municipiul Oradea, în lunca râului Crişul Repede, fiind mărginită la nord de Dealurile Oradiei.
Ca unitate administrativ-teritorială comuna are în componenţa ei următoarele sate: Ineu, care este reşedinţa comunei, Botean şi Husasău de Criş.
SCURT ISTORIC
Primele atestări documentare ale comunei Ineu datează din anul 1014. Dicţionarul de istorie al localităţilor din Transilvania îl menţionează sub numele de ”Villa Ineu”, iar la 1236 apare sub denumirea de ”terra Innev”.
CLIMA
Pe teritoriul comunei întâlnim o climă temperat-continentală cu uşoare influenţe de climă oceanică dinspre vest. Temperatura medie în timpul iernii este de -150 C, iar în timpul verii între 210 C - 250 C. Vânturile predominante sunt cele din vest, care aduc precipitaţii abundente, pe parcursul întregului an.
HIDROGRAFIA
Apele care străbat această zonă aparţin Grupei de Vest, care include şi unul din cele mai importante râuri ale ţării, Crişul Repede.
FAUNA
În apele Crişului Repede, trăiesc specii ca: păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu, mreana, cleanul şi lipanul.
Avifauna este prezentă printr-un număr foarte mare de specii precum: corbul (corvus corax), buha (bubo-bubo), ierunca (tetrastes bonasia), uliul, fazanul, cucul etc.Strategia de dezvoltare a comunei Ineu

Strategia de dezvoltare a comunei Ineu
Strategia de dezvoltare a comunei Ineu


Descarcare document SDL pdf.pdf

Proces verbal dezbatere publica Strategia de dezvoltare a comunei Ineu

Proces verbal dezbatere publica Strategia de dezvoltare a comunei Ineu
Proces verbal dezbatere publica Strategia de dezvoltare a comunei Ineu


Descarcare document proces verbal dezbatere publica.pdf

www.crisulrepede.ro www.groupromo.ro www.atractii-turistice.bihor.ro www.comune.bihor.ro www.institutii.bihor.ro